NU er det rigtige tidspunkt:

Hypnose kan bruges til

Hypnose kan bruges til
Mange ting, det er blot værktøjet.
Det kan åbne ind til de forskellige sindelag.
Det første er den der gør og oplever tingene. Dette kan også opdeles kognetivt.
Andet lag er mor far oplevelsen og komandoerne. Du må ikke. Du skal.
Tredie lag er bedsteforældrene, der ved bedre, og ved at der er ting et barn skal igennem. De bliver ligefrem glade indeni når de oplever barnets naivitet. Måske er det der, de tilgiver sig selv og integrerer.
Ofte vil alle problemer kunne frigøres ved at føre klienten ned på tredie nivue, der forløser ved forståelse og så tilbage gerne med tre forståelser på hvert plan, afsluttende med tre fremtidige situationer.
Når vi først har været i tredie nivue og forløst, gerne med tre oplevelser, skal vi give slip på det der har været, ellers fisker vi den gamle tilstand frem igen. Nu er det NUET og fremtiden der venter. På en ny måde.
Der vil så være enkelte og meget dybtliggende problematikker, hvor vi skal dybere eller højere om du vil, for at forløse.